Fotowedstrijd van Het Fotoalbum
arrow_drop_up arrow_drop_down

Fotowedstrijd

Het Fotoalbum organiseert in 2019 elke maand een fotowedstrijd. Door deel te nemen aan deze wedstrijd maak jij kans op één van de volgende producten: een fotoboek, -slinger, -kalender, -agenda of een gepersonaliseerd tijdschrift. Op de eerste van elke maand wordt er via Facebook en Instagram bekend gemaakt wie de winnaar is en zal het nieuwe thema toegelicht worden. De winnaar ontvangt een e-mail met een persoonlijke code voor de desbetreffende prijs. Meedoen kan door een foto te sturen naar info@hetfotoalbum.nl. Bij deelname geef je aan akkoord te zijn met de actievoorwaarden van de fotowedstrijd.

Fotowedstrijd juni

WIN een gratis fotoboek! 


Maak jij de mooiste foto's van de natuur? Heb je een prachtig portret gemaakt of heb je een andere meesterlijke foto geschoten? Stuur dan jouw beste foto in voor 30 juni 2019 en maak kans op het winnen van een gratis gepersonaliseerd fotoboek! Op 3 juli 2019 maken wij de winnaar bekend. Hou onze Facebook en Instagram in de gaten!

Actievoorwaarden fotowedstrijd

Algemeen

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op de door Hetfotoalbum.nl georganiseerde fotowedstrijd.

1.2 Deze actie heeft als doel om verschillende gratis producten weg te geven aan de winnaar van de actie. Er kan deelgenomen worden aan de wedstrijd door een foto te sturen naar info@hetfotoalbum.nl

1.3 Deze fotowedstrijd loopt van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019. De wedstrijd bedraagt elke maand een ander thema.

1.4 Hetfotoalbum.nl behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van redenen de fotowedstrijd stop te zetten of de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen. Een herziene versie van de actievoorwaarden zal op deze pagina geplaatst worden, voorzien van een nieuwe datum.

Deelname

2.1 Deelname aan de fotowedstrijd houdt in dat men akkoord gaat met de actievoorwaarden.

2.2 Deelname aan de fotowedstrijd is gratis en staat open voor een ieder, uitgezonderd voor medewerkers van Hetfotoalbum.nl, alsmede een ieder die op enige wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij de fotowedstrijd. Bij deelname onder de 18 is er toezegging nodig van ouders of voogd.

2.3 Deelname is tevens uitgesloten voor personen zonder geldige woon- of verblijfplaats in Nederland.

2.4 De gegevens die nodig zijn voor deelname worden eigendom van Hetfotoalbum.nl en worden niet verkocht of aan derden verstrekt. De gegevens worden opgenomen in een bestand; op dit bestand is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. De gegevens zullen enkel gebruikt worden voor de fotowedstrijd en het uitkeren van de prijs.

2.5 Door deelname aan de fotowedstrijd wordt er toestemming gegeven aan Hetfotoalbum.nl om hun namen en/of foto’s die zij hebben ingezonden voor promotionele doeleinden te gebruiken omtrent de fotowedstrijd en uitreiking van de prijs.

2.6 Door inzending doet men tevens afstand van alle intellectuele eigendomsrechten. De auteursrechten die eventueel berusten op de inzendingen worden hierbij door de deelnemer aan Hetfotoalbum.nl overgedragen.

2.7 In geval van (vermoeden van) fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de fotowedstrijd behoudt Hetfotoalbum.nl zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten. De foto mag uitzonderlijk alleen door de deelnemer zelf gemaakt zijn en dient niet van internet te worden gehaald.

2.8 Deelnemer staat er voor in dat de door hem/haar verstrekte gegevens correct en volledig zijn.

Prijzen

3.1 Elke maand wordt er een ander gratis product weggegeven.

3.2 Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

3.3 De prijs kan niet worden ingewisseld voor geld of andere prijzen.

3.4 De winnaar wordt elke eerste van de nieuwe maand bekendgemaakt via de Facebook en Instagram van Hetfotoalbum.nl. Tevens komt er een vermelding op de website.

3.5 De prijs bedraagt een kortingscode die de winnaar de eerste van de maand via de mail ontvangt. De verzendkosten zitten niet bij de prijs inbegrepen.

Slotbepalingen

4.1 Voor alle vragen, klachten en/of opmerking met betrekking tot de fotowedstrijd, kunt u een e-mail sturen naar info@hetfotoalbum.nl.

4.2 Op deze winactie is Nederlands recht van toepassing.

Deze promotie is op geen enkele manier verbonden met Facebook en is op geen enkele wijze gesponsord, ondersteund of georganiseerd door Facebook. De informatie die je verstrekt door mee te doen aan de actie verstrek je dan ook niet aan Facebook maar aan Hetfotoalbum.nl. 

Wij maken gebruik van cookies